Politica de Prelucrare a Datelor

Politica privind protecția datelor pentru activitățile desfășurate de către Asociația Club Sportiv Skydive Transilvania

Temeiul legal al prelucrării: Regulamentul UE nr. 679/206, art. 6, lit. a); art. 9 alin. (2) lit. a).

 1. CINE SUNTEM ȘI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI?

Denumire: Asociația Club Sportiv Skydive Transilvania (în continuare numită „SDT”)

Sediu social: Str. Mogoșoaia nr. 3, bl. J’, et. 3, ap. 87, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cod fiscal: RO26877264

Prezenta politică are drept obiect informarea asupra activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de SDT și se aplică tuturor prelucrărilor efectuate de noi, inclusiv interacțiunii cu pagina web www.skydivetransilvania.ro, cât și informațiilor și îndrumărilor post-prestare, respectiv newslettere, invitații la evenimente, campanii și oferte speciale, atât cu privire la produsele și activitatea noastră, cât și la cele ale partenerilor noștri (în continuare denumite colectiv „Newslettere”).

 1. CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Colectăm și prelucrăm doar acele date personale ale tale care ne sunt necesare pentru a-ți putea oferi o experiență de utilizare de calitate cu privire la produsele, serviciile, resursele și paginile noastre web. Datele personale pe care le prelucrăm pot include cu titlu de exemplu:

 1. date pentru identificarea ta: nume, prenume;
 2. date de contact: adresă de domiciliu și/sau de reședință, număr de telefon, adresă de email;
 3. date pentru încheierea valabilă a contractelor, cereri de adeziune, declarații pe propria răspundere: date carte de identitate, serie, număr, CNP/CIF, dată emitere;
 4. date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia interacțiunii cu pagina noastră web, înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Newsletter, precum și cu ocazia înregistrării și participării la evenimentele organizate sau sprijinite de noi;
 5. date primite sau colectate cu ocazia vizitelor la evenimentele organizate de noi și/sau partenerii noștri: date biometrice constând în imaginea și/sau vocea persoanei captată prin poze și/sau înregistrări audio-video;
 6. cont bancar și alte informații financiare pentru desfășurarea relației contractuale;
 7. date tehnice, inclusiv adresa IP: informații despre accesul vostru pe pagină noastră web, în aplicațiile dezvoltate de noi sau accesarea newslettere-lor, materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem în contul de utilizator, telefonic sau pe e-mail.
 8. date specifice procesului de angajare, conform legislației în vigoare, respectiv date de identificare (nume complet, gen, data nașterii), date de contact (număr de telefon, adresa de corespondență și adresa de e-mail), date privind starea generală de sănătate și studii, precum și orice alte date pe care ni le aduceți la cunoștință prin formularele de aplicație și CV sau pe care ni le furnizați prin depunere sau transmitere în format fizic la biroul nostru și/sau electronic prin e-mail.

III. CUM COLECTĂM DATELE TALE PERSONALE?

Colectăm în format fizic și/sau electronic doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar și informațiile disponibile din surse publice, astfel:

 1. prin înregistrarea la activități organizate de sau în parteneriat cu SDT;
 2. în cazul adeziunii la SDT;
 3. prin intermediul paginii noastre web în vederea programărilor;
 4. prin înregistrarea pentru primirea Newsletter-ului;
 5. prin contactarea noastră prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la bunurile și serviciile noastre sau dacă vă manifestați interesul de a fi contactat, angajat ori vreți să colaborați cu noi;
 6. cu ocazia accesării altor informații disponibile pe bază de înregistrare.

Va reamintim că aveți libertatea deplină de a ne furniza oricare dintre aceste date personale și/sau de a interoga utilitatea și relevanța solicitării lor. Cu toate acestea, în lipsa unor date specifice tipului de activitate în care vă angrenați, există posibilitatea ca desfășurarea raporturilor să nu fie posibilă.

 1. CARE ESTE SCOPUL ÎN CARE VA PRELUCRĂM DATELE PERSONALE ȘI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE ACESTOR PRELUCRĂRI?

Pentru orice prelucrare a datelor cu caracter personal, informăm în prealabil cu privire la scopul în care se face respectivă prelucrare, astfel:

 1. Organizarea de evenimente cu scop de promovare, instruire sau profesional: Datele personale sunt prelucrate în vederea stabilirii identității persoanei, pentru stabilirea cadrului legal și a verificării eligibilității persoanei de a participa într-o anumită activitate, pentru a putea stabili o cale facilă și eficientă de comunicare.

Datele biometrice pot fi prelucrate în vederea arhivării acestora și în vederea exercitării drepturilor și intereselor legitime decurgând din întrebuințarea imaginilor și/sau înregistrărilor audio-video în scopul realizării de activități în care este angajată SDT.

 1. Comunicări și newslettere: În situația în care deja sunteți beneficiar sau dacă ne-ați contactat în scop profesional, prelucrăm datele voastre personale pe baza interesului legitim de a va transmite comunicări specifice, newslettere de interes pentru voi cât și invitații la evenimentele noastre și ale partenerilor noștri.

Dacă doriți să va abonați la newsletter-ul nostru (prin intermediul paginii noastre web sau printr-o altă formă de solicitare directă) vă vom solicita consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale pentru a vă putea furniza respectivele servicii la care ați solicitat abonarea.

 1. Angajări: În măsură în care avem posturi deschise și o persoană își manifestă interesul de a face parte din echipa noastră, colectăm informațiile necesare pentru procesul de angajare, pentru a evalua dacă sunteți potrivit pentru postul respectiv. Prelucrarea datelor personale în procesul de angajare se face în temeiul legii, respectiv în vederea încheierii unui contract, iar această prelucrare reprezintă faza precontractuală.

În situația contractării, vă vom solicita următoarele date cu caracter personal: nume și date de identificare complete (copie carte de identitate) și, în funcție de tipul de contractare, aviz medical de la un specialist în medicina muncii, dovada studiilor absolvite, dacă este cazul și date de contact.

Orice prelucrare a datelor personale în scopurile menționate anterior are la bază unul dintre următoarele temeiuri:

 1. Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale obligatorii pentru noi, în măsura îndeplinirii condițiilor privind aplicabilitatea acestora – fiind prelucrate pe acest temei datele de contact și serie, număr și CNP-ul act de identitate;
 2. Consimțământ, în ceea ce privește transmiterea newsletterelor, contactării cu privire la alte oportunități sau posturi sau a invitațiilor la evenimentele noastre – pentru prelucrarea datelor tale de identificare și de contact.
 3. CARE SUNT DREPTURILE TALE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE?

Dreptul la informare – poți solicita informații privind:

 1. a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
  b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
  c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru tine, drept persoană vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
  d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând cont de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date – ai dreptul de a obține de la noi confirmarea că datele care te privesc sunt sau nu sunt prelucrate de noi. SDT se obligă să furnizeze cel puțin următoarele:

 1. a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
  b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
  c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care te vizează;
  d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Dreptul la intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere) – ai dreptul de a obține de la noi, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor.

Dreptul de opoziție (retragere consimțământ, restricție procesare) – ai dreptul de a te opune în orice moment ca date care te vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale (decizii automate, profilare) – poți solicita și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în condițiile legislației în vigoare, datele personale furnizate, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a te adresa justiției – dacă vei considera că nu am soluționat toate cererile tale sau ești nemulțumit de răspunsurile oferite, poți formula o plângere împotriva noastră către Autoritatea Națională de Supraveghere Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sau te poți adresa instanțelor de judecată competente.

Dacă ai orice nelămuriri sau întrebări cu privire la drepturile și prelucrarea datelor tale personale sau dacă dorești să ne adresezi vreo solicitare ori să-ți exerciți oricare din drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale, nu ezita să ne contactezi folosind metodele de contact din finalul acestei informări.

 1. CÂT PĂSTRĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?

Datele personale sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării și desfășurării activităților de întreprinse de SDT, precum și pe durata a cel mult încă 5 ani de zile de la data finalizării activităților. Excepție fac beneficiarii de transport, cazare și masă, aceste date personale vor fi păstrate timp de 10 ani, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2634/2015 privind arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

Datele biometrice sunt păstrate pe o perioadă nedeterimată, cu acordul părților, și sunt utilizate strict în activități de promovare SDT.

Dacă ai optat să primești comunicări prin newsletter, vom stoca datele tale pentru a îți furniza acest serviciu timp de 2 ani de la ultima ta interacțiune cu comunicările transmise. După trecerea acestei perioade de 2 ani, îți vom solicita din nou consimțământul pentru ca tu să poți decide dacă vei mai dori să primești în continuare de la noi newsletterul. În orice caz și moment, dacă hotărăști că nu mai doreșți să primești newsletterul și îți retragi consimțământul, nu vom mai prelucra datele tale personale în acest scop.

Ca regulă, vom șterge datele voastre personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau când vă retrageți consimțământul în situația în care prelucrarea datelor voastre se întemeiază pe consimțământ. Reprezintă excepții de la această regulă cazurile în care prelucrarea datelor personale este necesară în baza unor prevederi legale sau dacă suntem îndreptățiți să continuăm respectiva prelucrare.

VII. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE PERSONALE ÎN RAPORT CU ALTE PERSOANE?

Ca regulă, nu divulgăm și nu transferăm datele voastre personale către terți. Cu titlu de excepție, în situațiile în care divulgarea și transferul sunt necesare ori dacă suntem obligați prin lege, te vom informa în cel mai scurt timp posibil asupra acestui fapt, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne interzice sau ne împiedică să facem o astfel de informare.

SDT va depune eforturi și va analiza obiectiv, pentru fiecare situație în parte, în ce măsură și dacă este într-adevăr necesară divulgarea unor astfel de date. În măsura în care reiese că o astfel de divulgare nu este necesară sau va aduce orice dezavantaj ori inconvenient persoanei care le-a pus la dispoziție, SDT va refuza divulgarea, cu excepția situației în care legislația în vigoare ne va obliga să punem la dispoziție și astfel de date cu caracter personal.

VIII. CUM SE ÎNTÂMPLĂ MODUL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE?

Modul prelucrării datelor se întâmplă manual și/sau automat, în funcție de specificul prelucrării fiecărui tip de date personale evidențiate anterior.

 1. ACTUALIZAREA ACESTEI INFORMĂRI
  Recomandăm să accesați periodic această secțiune întrucât în măsura în care vom modifica prezenta informare, vom publica o nouă versiune actualizată pe această pagină web, informare care o va înlocui pe prezenta.

Pentru exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, acestea se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:

E-mail: office@skydivetranslivania.ro
Telefon: +40 737 593 483
Adresă corespondenţă: Str. Mogoșoaia nr. 3, bl. J’, et. 3, ap. 87, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

SDT se obligă să răspundă solicitării în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea cererii și se obligă să comunice informațiile solicitate în termen de până la maximum 15 zile lucrătoare de la emiterea răspunsului.

 

Shopping Cart
Scroll to Top